iTUTOR 's BLOG

Blog เล็กๆ ของ คนๆหนึ่ง ผู้ซึ่งหลงไหลในเสียงดนตรี , หุ่นยนต์ , อาหาร และเทคโนโลยี

cover
0

[C++]Compiler นั้นสำคัญไฉน

หลังจากที่ได้ลง Compiler มาเยอะแยะมากมาย รกเครื่อง จนมีไฟล์ G++.exe ไม่รู้กี่ไฟล์ละ พบว่า มันตีกันครับพี่น้อง มันตีกัน