iTUTOR 's BLOG

Blog เล็กๆ ของ คนๆหนึ่ง ผู้ซึ่งหลงไหลในเสียงดนตรี , หุ่นยนต์ , อาหาร และเทคโนโลยี

1557454_807954515899711_581471663_n
0

กาลครั้งหนึ่ง . . .

ตอนเวลาที่เจอใครซักคนที่หมายปองนั้น ผมสุขใจ และอยากเข้าไปยืนเคียงข้างเธอคนนั้น แต่สุดท้ายทุกคนก็อยากจะได้คนที่ดีที่สุด ‘คนที่หมายปอง’ เช่นกัน ผมจึงถูกผลักออกมา เป็นเรื่องปกติแหละมั้งของเราทุกๆคน ล้วนต้องการสิ่งมาเติมเต็มข้างๆกาย